Privacy PolicyLaatste update: mei 31, 2021

Wij zijn een online winkel en informatie website voor het produceren van op maat gemaakte handgemaakte portretten geschilderd van uw foto's en gerelateerde producten en diensten (de "Diensten"). Omdat wij uw recht op privacy willen beschermen, stellen wij dit Privacybeleid (het "Privacybeleid") beschikbaar om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de informatie die wij kunnen verzamelen of waartoe wij toegang kunnen hebben, door uw gebruik van onze website www.paintyourlife.com (de “Website”) en Diensten (together the “Platform”) en de manier waarop wij dergelijke informatie kunnen gebruiken, en de keuzes en rechten die u ter beschikking staan.

Dit Privacybeleid, inclusief onze Cookies Beleid, form een integrerend deel uit en moet worden gelezen in samenhang met onze Algemene Voorwaarden voor Gebruik.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zoals gewijzigd en aangevuld (de "Gegevensbeschermingswetten"), is de "verantwoordelijke" voor de verwerking van persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld PaintYourLife LLC, een onderneming naar het recht van Wyoming.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT EN GEBRUIK MAAKT VAN ONS PLATFORM. DOOR ONS PLATFORM TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN AANVAARDT U DE PRAKTIJKEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U HET NIET EENS BENT MET ENIGE VOORWAARDE DIE HIERIN IS OPGENOMEN, MAG U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN. LET OP - U BENT NIET WETTELIJK VERPLICHT OM ONS VAN ENIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VOORZIEN.


1. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Persoonsgegevens zijn individueel identificeerbare gegevens, d.w.z. gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd of die, met redelijke inspanningen of samen met aanvullende gegevens waartoe wij toegang hebben, de identificatie van een persoon mogelijk kunnen maken, of die van persoonlijke of gevoelige aard kunnen zijn en betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificatie van een persoon omvat ook de associatie van een dergelijke persoon met een persistente identificator zoals een naam, een identificatienummer, een persistente cookie-identificator, enz. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die anoniem of geaggregeerd is; op voorwaarde dat dergelijke informatie niet langer kan worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren.

Wij verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u ons Platform gebruikt of ermee interageert, inclusief:
 • Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons Platform gebruikt. Wij verzamelen persoonlijke informatie van u en alle apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: ons Platform gebruikt of opent, zich registreert voor een account bij ons, ons informatie verschaft op een webformulier of ander tekstveld, informatie bijwerkt of toevoegt aan uw account, of via correspondentie die u van tijd tot tijd met ons uitwisselt. Meer specifiek, wij verzamelen en gebruiken de volgende categorieën en soorten van persoonlijke informatie wanneer u ons Platform gebruikt:
  • Contactinformatie zoals uw naam, e-mail en fysiek adres, of telefoonnummer wanneer u ons online formulier invult, een bestelling bij ons plaatst, een account registreert of anderszins wanneer u uw accountgegevens bijwerkt.
  • Informatie die u verstrekt tijdens een transactie, of andere transactie-gebaseerde inhoud die u genereert of die verbonden is met uw gebruik van het Platform als gevolg van een transactie waarbij u betrokken bent, zoals foto's die u uploadt naar het Platform.
  • De inhoud van uw interactie met onze klantenondersteuning of verkoopafdelingen, die tekst/video/audio-opname en transcripties van dergelijke communicatie kan omvatten.
  • Financiële informatie (zoals creditcard- of bankrekeningnummers), die wordt verwerkt door onze derde-partij dienstverleners zoals hieronder nader beschreven en waartoe wij in het algemeen geen toegang hebben.
  • Verzend-, leverings-, porto-, facturerings- en andere informatie die wordt gebruikt om transacties te verrichten en te leveren via het Platform.
  • Wanneer u een enquête invult.
 • Gebruiksgegevens. U kunt ons ook informatie verstrekken door uw gebruik van bepaalde tools, functies en toepassingen die wij voor u beschikbaar stellen via het Platform, zoals chats of gesprekken met ondersteunende vertegenwoordigers, of wanneer u anderszins met ons communiceert via het Platform.
 • Informatie Verplicht door Toepasselijke Wetgeving. Informatie die wij verplicht of anderszins geautoriseerd zijn te verzamelen onder toepasselijke wetten om u te authenticeren of te identificeren of om de informatie die wij van u hebben verzameld via ons Platform te verifiëren.
 • Indruk Informatie. Informatie over uw indrukken van, en reacties op, advertenties die verschijnen op het Platform of andere websites en toepassingen die wij of onze advertentiepartners ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) en software die u gebruikt wanneer u toegang verkrijgt tot ons Platform of dergelijke websites en toepassingen van derden waar onze advertenties worden aangeboden. Deze informatie kan het volgende omvatten: Apparaat-ID of unieke identificatiecode, apparaattype, ID voor reclame, uniek apparaattoken, besturingssysteem, informatie met betrekking tot uw klikken, weergaven en betrokkenheid bij onze advertentie en het Platform, informatie met betrekking tot uw verkeer van en naar het Platform, uw verwijzende URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw webloggegevens en uw locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat zoals kan worden afgeleid van uw IP-adres.
 • Persoonlijke informatie verzameld uit andere bronnen. Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van derden die aan ons hebben verklaard dat zij uw toestemming hebben verkregen voor het verstrekken van dergelijke informatie of die u vrijelijk en publiekelijk hebt verstrekt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld foto's of video's van u ontvangen of openen die door andere gebruikers zijn geüpload naar ons Platform of sociale netwerkplatforms.
 • Sociale media. Wij staan u toe informatie te delen met sociale platforms, of sociale platforms te gebruiken uw account te verbinden met de respectievelijke sociale platforms. Deze sociale platforms kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke informatie die door hen over u wordt bewaard (bijv. inhoud die door u is bekeken, inhoud die u leuk vindt en informatie over de advertenties die u te zien heeft gekregen of waarop u heeft geklikt, etc.). U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke informatie waartoe u toegang verleent te controleren via de privacy-instellingen op de toepasselijke sociale platforms en de machtigingen die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot uw persoonlijke informatie die door dergelijke sociale platforms wordt bewaard. Als u actief over ons, onze producten of onze merken communiceert op sociale media, kunnen wij een kopie van uw communicatie verzamelen (d.w.z. direct of indirect) en gebruiken voor brandingdoeleinden. Als u bijvoorbeeld #paintyourlifeart of @paintyourlife.com post in verband met een of meer van onze producten via sociale media, behouden wij ons het recht voor om een kopie van de post/tweet te traceren, te bewaren en te gebruiken.

LET OP: ALLE INFORMATIE DIE U POST OF OPENBAAR MAAKT MET BEHULP VAN HASHTAGS, WORDT OPENBAAR EN KAN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR ANDERE GEBRUIKERS EN HET ALGEMENE PUBLIEK.

 • Apparaat Informatie Wij verzamelen informatie van en over de computers, telefoons en andere met het web verbonden apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot ons Platform, en wij kunnen deze informatie combineren op verschillende apparaten die u gebruikt. Bijvoorbeeld, wij gebruiken informatie verzameld over uw gebruik van ons Platform op uw telefoon om de inhoud of functies die u ziet beter te personaliseren wanneer u ons Platform bezoekt of gebruikt op een ander apparaat, of om te meten of u een actie ondernam op uw telefoon op een ander apparaat. Informatie die wij verkrijgen van deze apparaten omvat:
  • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, het type apparaat, het browsertype, taalvoorkeuren.
  • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedragingen die op het apparaat worden uitgevoerd, zoals of een venster op de voorgrond of op de achtergrond is geplaatst, of muisbewegingen (die kunnen helpen om mensen van bots te onderscheiden), toegangstijd en -datum.
  • Identificatoren: unieke identificatoren, apparaat-ID's en andere identificatoren.
  • Netwerk en verbindingen: informatie zoals de naam van uw mobiele operator of ISP, IP-adres.
  • Cookiegegevens: gegevens van cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, waaronder cookie-ID's en instellingen. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u onze Cookies Beleid.

Wij voeren een dergelijke automatische verzameling uit door middel van cookies, web beacons, pixels, unieke identificatoren en soortgelijke technologieën die ons in staat stellen informatie te verzamelen over de pagina's en schermen die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt bij het gebruik van ons Platform, binnen onze reclame of e-mail content, zoals verder gedetailleerd in sectie 5. Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën, en hoe deze te controleren, bekijk ons Cookies Beleid. Als u ons persoonlijke informatie over iemand anders geeft, mag u dat alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van die persoon.

De Website maakt gebruik van Google Analytics als primair analyse-instrument. Voor meer informatie kunt u Google's Privacy & Voorwaarden raadplegen.

De Website maakt ook gebruik van Mouseflow: een website-analysetool waarmee sessies kunnen worden herhaald, heatmaps, funnels, formulieranalyses, feedbackcampagnes en soortgelijke functies kunnen worden uitgevoerd. Mouseflow kan uw klikken, muisbewegingen, scrollen, formulierinvulling (toetsaanslagen) in niet-uitgesloten velden, bezochte pagina's en inhoud, tijd op de site, browser, besturingssysteem, apparaattype (desktop/tablet/telefoon), schermresolutie, bezoekerstype (eerste keer/terugkerend), referrer, geanonimiseerd IP-adres, locatie (stad/land), taal, en soortgelijke metagegevens registreren. Mouseflow verzamelt geen informatie op pagina's waarop het niet is geïnstalleerd en volgt of verzamelt ook geen informatie buiten uw webbrowser om. Als u zich wilt afmelden, kunt u dat doen op https://mouseflow.com/opt-out. Als u een kopie van uw gegevens wilt ontvangen, deze wilt corrigeren of laten wi+ssen, neem dan eerst contact met ons op of, als tweede optie, met Mouseflow op privacy@mouseflow.com.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Mouseflow op https://mouseflow.com/privacy/

Voor meer informatie over Mouseflow en GDPR, bezoek https://mouseflow.com/gdpr/

Voor meer informatie over Mouseflow en CCPA bezoek https://mouseflow.com/ccpa

Wij maken gebruik van agenten van derden om bepaalde persoonsgegevens die wij via onze websites en andere digitale eigendommen hebben verzameld, namens ons te verwerken. Soms wordt deze informatie samengevoegd met gegevens die offline zijn verzameld. De rol van deze externe agenten is om gegevens te structureren die afkomstig zijn uit meerdere bronnen om ons te helpen die gegevens effectiever te gebruiken voor onze bedrijfsvoering. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onze reclame- en marketingcampagnes. Het is deze externe agenten contractueel verboden om deze informatie te gebruiken op een andere manier dan door ons aangegeven.


2. WAAROM WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN VERWERKEN

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw informatie voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, op basis van ten minste een van de volgende rechtsgronden:
 • Bij het uitvoeren van de Diensten: Wij verzamelen en verwerken uw Persoonlijke Informatie om u te voorzien van de Diensten; om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren; om nieuwe diensten en functies te ontwikkelen voor onze Gebruikers; en om de Diensten te personaliseren, zodat u een betere gebruikerservaring krijgt.
 • Rechtmatige belangen: Wij verwerken uw informatie voor onze legitieme belangen en passen daarbij passende waarborgen toe die uw privacy beschermen. Onze legitieme belangen kunnen zaken omvatten als het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, misbruik, beveiliging, bruikbaarheid, functionaliteit of technische problemen met onze Services, het beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van onze eigendommen, gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet; het afdwingen van juridische claims, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van dit Privacybeleid; om te voldoen aan en/of onze verplichtingen na te komen onder toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen, industrienormen en contractuele vereisten, juridische processen, dagvaarding of overheidsverzoek; en in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.
 • Reclame: Voor zover wij dit mogen doen onder de toepasselijke wetgeving, om marketing- en reclamemateriaal en algemene en gepersonaliseerde inhoud en reclame naar u te tonen of te verzenden via het Platform, e-mail, post, telefoon, mobiele apparaten en/of wanneer u andere sites bezoekt, en om de effectiviteit en relevantie van dergelijk materiaal te volgen en te analyseren.
 • Met uw toestemming: Wij vragen uw toestemming om uw informatie voor specifieke doeleinden te verwerken en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Zo vragen wij bijvoorbeeld uw toestemming om de schilderijen die wij voor u hebben gemaakt te gebruiken op onze Website en sociale netwerken of om u onze marketingaanbiedingen en -communicatie te sturen.

Wij kunnen ook toegang krijgen tot uw informatie en deze gebruiken voor een van de volgende interne doeleinden:
 • Om ons Platform en zijn verschillende functies en kenmerken te verstrekken en te verbeteren en om onze zaken te beheren;
 • Om u updates, aankondigingen, kennisgevingen, aankondigingen en aanvullende informatie met betrekking tot het Platform te sturen;
 • Om enquêtes te houden betreffende onze diensten of betreffende de ervaring van gebruikers in ons Platform;
 • Om uw account te kunnen beheren en u te voorzien van klantenondersteuning en technische bijstand;
 • Om cumulatieve statistische gegevens en andere cumulatieve informatie en/of andere sluitende informatie te creëren die niet-persoonlijk is en waarvan wij gebruik zouden kunnen maken, om ons Platform te exploiteren en te verbeteren;
 • Om uw geschiktheid te verifiëren en prijzen uit te reiken in verband met promoties en verwijzingsprogramma's die wij van tijd tot tijd kunnen houden;
 • Om fraude, inbreuken op de beveiliging of andere potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te beperken en te onderzoeken, met inbegrip van inbreuken op dit Privacybeleid of op onze Gebruiksvoorwaarden ; en
 • Om te voldoen aan alle toepasselijke regels of voorschriften en/of om te reageren op of ons te verdedigen tegen juridische procedures tegen ons of onze gelieerde ondernemingen.


3. WAAR VERWERKEN EN BEWAREN WIJ DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE GEBRUIKER?

Alle persoonlijke gegevens die wij van onze Gebruikers verzamelen, worden bewaard in beveiligde cloud-opslagomgevingen die worden geleverd door externe cloud-providers in de Verenigde Staten. Informatie met betrekking tot de Gebruikers wordt onderhouden en verwerkt door ons en onze geautoriseerde filialen en dienstverleners die zich op verschillende locaties over de hele wereld bevinden, waaronder, zonder beperking, de Verenigde Staten en Israël.

Het is ons beleid, ongeacht de jurisdicties waar onze gebruikers zich bevinden, om alle door de gebruiker verstrekte gegevens te bewaren in beveiligde omgevingen die worden geleverd door derden die: (i) ons hebben verzekerd van de waarborgen die zij implementeren om uw recht op privacy te beschermen, inclusief, indien van toepassing, door zich te verbinden tot naleving van de EU Standard Contractual Clauses; of (ii) indien van toepassing, dergelijke informatie namens ons bewaren en verwerken in jurisdicties waarvan de EU-Commissie heeft vastgesteld dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door uw informatie te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de hierboven beschreven plaats van opslag en overdracht, met inbegrip van overdrachten buiten het rechtsgebied waarin de informatie werd verstrekt.


4. MET WIE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN

Wij kunnen uw persoonlijke informatie alleen op de volgende manieren en onder de volgende omstandigheden met derden delen (of hen op een andere manier toegang tot deze informatie verschaffen):
 • Derde Partij Dienstverleners: Wij werken samen met een aantal geselecteerde dienstverleners, wier diensten en oplossingen onze eigen diensten aanvullen, vergemakkelijken en verbeteren. Deze omvatten hosting, data- en cyberbeveiligingsdiensten, fraudedetectie- en preventiediensten, merchant processing, verzend-, post- en bezorgingsdiensten, websitefunctionaliteit, productiediensten, e-mail- en sms-distributie en monitoringdiensten, reclame-, data-optimalisatie- en marketingdiensten, affiliatie- en gerelateerde analysediensten, klantenondersteuning en callcenterdiensten, alsmede onze bedrijfs-, juridische en financiële adviseurs, en anderen (gezamenlijk, "Derde Partij Dienstverleners"). Elke openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke informatie is strikt onderworpen aan de verbintenis van de ontvanger of gebruiker tot vertrouwelijkheid en passende beveiligingsverplichtingen. Onze Third Party Service Providers kunnen worden onderverdeeld in twee soorten derden:

  (i) derden die ons diensten verlenen en die optreden als onze verwerkers en uw persoonlijke informatie alleen mogen verwerken volgens onze instructies (die worden gemaakt in overeenstemming met de voorwaarden hiervan). Wij blijven verantwoordelijk voor elke verwerking van persoonsgegevens door dergelijke Derden Dienstverleners namens ons die niet in overeenstemming is met de voorwaarden hiervan, met uitzondering van gebeurtenissen buiten haar redelijke controle en met uitzondering van dergelijke Derden Dienstverleners met wie u een directe contractuele relatie heeft; en

  (ii) derden die ons diensten verlenen en die optreden als verantwoordelijken voor de verwerking met betrekking tot een deel of een deel van de informatie die zij van ons ontvangen, d.w.z. dat zij de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen bepalen. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verwerking door dergelijke derden.

  In het bijzonder kunnen wij uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:
  • Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden op deze en andere websites en platforms, waaronder mobiele apps. Wij kunnen deze derden voorzien van geaggregeerde informatie om hen te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten, alsmede van persoonlijke identificatoren zoals een cookie-ID. Wij zullen uw naam of contactgegevens niet met adverteerders delen. Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie te tonen aan het doelpubliek dat zij proberen te bereiken.
  • Waar wij de gepaste toestemming van u krijgen, zullen Wij of Onze groepsmaatschappijen uw gegevens doorgeven aan derden voor direct marketing doeleinden.
  • Analytics- en zoekmachineproviders, waaronder Google, die Ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de Website.
  • Externe dienstverleners om Ons te helpen bij de exploitatie van ons bedrijf, de Website of het beheren van activiteiten namens Ons, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

  Bekijk ons Cookie Beleid, en onze Privacy Preferences Center, voor informatie over hoe u kunt opt-in / opt-out van het delen van informatie met een aantal van onze derde-partij dienstverleners. Elke verwerking van uw persoonlijke informatie door dergelijke derde partijen gebeurt op grond van uw aanvaarding van en instemming met hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zoals gespecificeerd in hun relevante eigenschappen.
 • Overheidsinstanties/Wetshandhavingsinstanties en Wettelijke Verzoeken of Taken: Wij kunnen Persoonsgegevens openbaar maken of anderszins toegang verlenen tot Persoonsgegevens op grond van een wettelijke eis of verzoek, zoals een dagvaarding, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Dergelijke openbaarmaking of toegang kan plaatsvinden met of zonder kennisgeving aan u, indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of dat openbaarmaking gepast is in verband met inspanningen om daadwerkelijke of vermoedelijke illegale activiteiten, fraude of andere overtredingen te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen op te treden.
 • Bescherming van rechten en veiligheid: Wij kunnen uw persoonlijke informatie met anderen delen, met of zonder kennisgeving aan u, als wij te goeder trouw geloven dat dit zal helpen bij het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ons bedrijf, van een van onze gebruikers, of een lid van het algemene publiek.
 • Onze Gelieerde Bedrijven: Wij kunnen persoonlijke informatie intern delen binnen onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Bovendien, indien wij of een van onze filialen een controlewijziging ondergaan, inclusief door middel van fusie, overname of aankoop van vrijwel al onze activa, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn. Indien wij van mening zijn dat een dergelijke wijziging in de zeggenschap een wezenlijke invloed kan hebben op uw persoonlijke informatie die dan bij ons is opgeslagen, zullen wij u op de hoogte brengen van deze gebeurtenis en de keuzes die u kunt hebben via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op ons Platform.
 • Overname van bedrijfsactiva: Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden:
  • In het geval dat Wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval Wij uw persoonlijke informatie bekend mogen maken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.
  • Als Wij of een aanzienlijk deel van onze activa worden verworven door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie in ons bezit over onze klanten een van de overgedragen activa zal zijn.


5. HET BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

De periode gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en van de vereisten van toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u bijvoorbeeld een product bestelt op de Website, zullen wij uw persoonsgegevens en details over uw bestelling bewaren zolang dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke belastingwetgeving, en gedurende de periode waarin u of wij een rechtszaak zouden kunnen aanspannen in verband met uw bestelling.


6. UW RECHTEN

U kunt keuzes maken met betrekking tot onze verzameling en het gebruik van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. U kunt uw persoonlijke informatie die wij hebben verkregen controleren door een e-mail te sturen naar privacy@paintyourlife.com. U kunt bijvoorbeeld verzoeken om (i) toegang tot de persoonlijke informatie die wij van/over u hebben verzameld, (ii) dat uw persoonlijke informatie wordt bijgewerkt, (iii) dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen, en (iii) dat wij de persoonlijke informatie over u uit onze administratie verwijderen. Wij verbinden ons ertoe om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. In sommige gevallen zal uw vermogen om toegang te krijgen tot of controle uit te oefenen over uw persoonlijke informatie beperkt zijn, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als dat gebeurt, zal het Bedrijf u daarvan op de hoogte brengen. Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien of beheren, hangt ook af van de Diensten die u gebruikt. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, is het mogelijk dat wij dit niet mogen doen als u een aankoop hebt gedaan via ons Platform. Wij zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u toegang te verlenen tot de Diensten. Wij zullen uw informatie ook bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats of uw plaats van tewerkstelling.

Een samenvatting en nadere bijzonderheden over uw rechten op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op de website van de EU-Commissie op het volgende adres https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

Om twijfel weg te nemen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bv. anonieme, geaggregeerde informatie) naar eigen goeddunken en zonder de noodzaak van verdere goedkeuring over te dragen, te delen of anderszins te gebruiken.


7. DIRECTE MARKETING

Door u te registreren voor onze Diensten en/of ons uw e-mailadres of andere contactinformatie te verstrekken (inclusief, zonder beperking, via een formulier op onze Website), stemt u er hierbij mee in dat wij contact met u kunnen opnemen om u te informeren over onze producten en diensten die u zouden kunnen interesseren, en om u ander marketingmateriaal toe te sturen. U kunt uw toestemming intrekken door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen per e-mail naar het volgende adres: privacy@paintyourlife.com of door op de knop "Uitschrijven" te drukken in de promotionele communicatie die u ontvangt. Wij kunnen ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over uw gebruik van en interactie met onze Diensten. Wij kunnen u bijvoorbeeld op de hoogte brengen (via een van de middelen die ons ter beschikking staan) van wijzigingen of updates van onze Diensten, betalingskwesties, onderhoud van de dienst, enz. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke serviceberichten.

Wij gebruiken een externe dienstverlener, ZAIUS, om onze e-mails te leveren. Wanneer u door ons verzonden e-mails opent, verzamelen wij uw IP-adres en andere statistieken over het openen van e-mails en kliks met behulp van industriestandaardtechnologieën, waaronder trackingpixels om te controleren of u onze e-mails leest, zodat wij de effectiviteit van onze campagnes kunnen meten en onze communicatie kunnen verbeteren. Als u niet wilt dat wij de aan u verzonden e-mails traceren, laat uw e-mailprogramma dan geen afbeeldingen downloaden of abonneer u niet op onze marketinge-mails. U kunt zich voor de ZAIUS-dienst afmelden door de ZAIUS Opt-Out-functie te gebruiken, beschikbaar op www.zaius.com/opt_out.


8. MOBIELE MARKETING

Door u aan te melden om tekstberichten van ons te ontvangen of door ons een eerste tekstbericht te sturen, gaat u ermee akkoord tekstberichten (ook bekend als SMS-berichten) van PaintYourLife te ontvangen, waarvan sommige als marketing kunnen worden beschouwd en door ons kunnen worden afgeleverd met behulp van autodialer-systemen/technologieën. U verklaart tevens dat U de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het mobiele apparaat dat U gebruikt om U in te schrijven voor onze mobiele communicatie en dat U gemachtigd bent om de toepasselijke kosten goed te keuren, voor zover van toepassing. U (en niet PaintYourLife) bent verantwoordelijk voor alle berichten- en datakosten die van toepassing kunnen zijn.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van tekstberichten van ons door "STOP" te sms'en vanaf het mobiele toestel dat de berichten ontvangt of zoals anderszins kan worden beschreven in de tekstberichten die U van ons heeft ontvangen. Als u ervoor kiest om u af te melden, wordt u uitgeschreven uit het tekstprogramma. U ontvangt één sms waarin wordt bevestigd dat u zich met succes hebt afgemeld. Daarna zult u geen berichten meer ontvangen voor dit systeem totdat u zich opnieuw aanmeldt. Voor verdere hulp kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@paintyourlife.com.

Zelfs als u geen sms-berichten meer van ons wenst te ontvangen, kunnen wij toch contact met u opnemen voor transactionele of informatieve doeleinden. Enkele voorbeelden zijn contacten voor klantenservice, productinformatie, service of herinneringsberichten. Het kan ook zijn dat wij contact met u moeten opnemen voor vragen of informatie over uw bestelling.


9. MINDERJARIGEN

Om ons Platform te gebruiken, moet u ouder zijn dan zestien (16) jaar. Daarom verzamelen wij niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de leeftijd van zestien (16) jaar en wensen dit ook niet te doen. Elke aankoop van producten via onze Services die bestemd is voor een kind jonger dan zestien (16) jaar, moet worden uitgevoerd door zijn/haar wettelijke voogd binnen de account van deze wettelijke voogd, en zonder ons enige persoonlijke gegevens van dit kind te verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om een bewijs van leeftijd te vragen, zodat wij kunnen controleren of minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar de Services niet gebruiken. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan zestien (16) jaar, zullen we die gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via privacy@paintyourlife.com


10. INFORMATIE BEVEILIGING

Wij besteden grote zorg aan het implementeren en onderhouden van de beveiliging van ons Platform. Wij maken gebruik van standaard procedures en beleid om de bescherming van persoonlijke informatie te verzekeren, en om onbevoegd gebruik van dergelijke informatie te voorkomen. Wij gebruiken onder andere Secure Socket Layer (SSL) technologie, die een gecodeerde link creëert tussen onze webserver en uw browser, en een beveiligd communicatiepad biedt om ervoor te zorgen dat de informatie beschermd en privé blijft. Wij wijzen u er echter op dat wij, ongeacht de maatregelen die wij nemen en de inspanningen die wij ons getroosten, de absolute bescherming en veiligheid van persoonlijke informatie niet kunnen garanderen en dat ook niet doen.


11. LINKS NAAR EN INTERACTIE MET PRODUCTEN VAN DERDEN

Onze Website kan u in staat stellen om te communiceren met of links bevatten naar websites, mobiele softwaretoepassingen en diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons (elk een "Dienst van een Derde").

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van een Derden Dienst. Wees u ervan bewust dat de Derden Dienst persoonlijke informatie van u kan verzamelen. Dienovereenkomstig moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke Derde Dienst die u kiest te gebruiken of waarmee u communiceert.


12. UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten of praktijken en, verder, om ervoor te zorgen dat het geschikt blijft voor eventuele wijzigingen in de wet, technologie en de zakelijke omgeving. Wijzigingen worden van kracht zodra ze online zijn geplaatst en door de Services te openen en/of te gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid hebben aangebracht, en u wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met een van de gewijzigde voorwaarden, dient u verder gebruik van de door ons aangeboden Diensten te vermijden. Op alle persoonlijke informatie die wordt bewaard, is ons meest recente Privacybeleid van toepassing.


13. CONTACTEER ONS

Als u met ons in contact wilt komen of als u vragen, zorgen of klachten hebt in verband met uw privacy, kunt u contact met ons opnemen:

Postadres:
PaintYourLife LLC
30 N Gould St Ste 20407,
Sheridan, WY 82801
United States

Of email privacy@paintyourlife.com

Door contact met ons op te nemen en toegang tot het Platform te verkrijgen, garandeert u en stemt u ermee in dat het u vrij staat dit te doen, en dat u ons geen informatie verschaft die inbreuk maakt op de intellectuele rechten of privacyrechten van derden.