Privacy regelingLaatst bijgewerkt: 30 september 2023

Wij zijn een webwinkel en informatiesite voor de productie van op maat gemaakte, met de hand vervaardigde portretten die zijn geschilderd op basis van uw foto's en aanverwante producten en diensten en voor de curatie, publicatie en weergave van biografische inhoud (samen, de "diensten"). Wij vinden de bescherming van uw rechten op privacy belangrijk en stellen daarom dit privacybeleid (het "privacybeleid") beschikbaar waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de informatie die we kunnen verzamelen of waartoe we toegang kunnen hebben via uw gebruik van onze website www.paintyourlife.com of www.tellyourlife.com of een van hun subdomeinen (waarnaar we in dit document verwijzen als de “website”) en diensten (samen het "platform"), en op welke rechten u beroep kunt doen.

Dit privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid, vormt een integraal onderdeel van en moet worden gelezen in samenhang met onze gebruiksvoorwaarden.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zoals gewijzigd en aangevuld (de "wetten inzake gegevensbescherming"), wordt de persoonlijke informatie die via de Website wordt verzameld "beheerd" door: PAINT YOUR LIFE LLC.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONS PLATFORM OPENT EN GEBRUIKT. DOOR ONS PLATFORM TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN STEMT U IN MET DE PRAKTIJKEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN BESCHREVEN. ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, MAG U HET PLATFORM NIET OPENEN OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICES. LET OP – U BENT NIET WETTELIJK VERPLICHT OM ONS PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERSTREKKEN.


1. HET SOORT INFORMATIE DAT WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Niet-persoonlijke informatie: Niet-persoonlijke informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot u die aan ons beschikbaar kan worden gesteld, of automatisch wordt verzameld door uw gebruik van het Platform. Dergelijke niet-persoonlijke informatie stelt ons niet in staat om de persoon van wie het verzameld is te identificeren, en bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie die niet gekoppeld is aan een identificeerbare persoon. Voorbeelden van dergelijke niet-identificeerbare informatie zijn systeemgegevens met betrekking tot uw besturingssysteem en browser, schermresolutie, duur van het gebruik van ons Platform, de "clickstream" activiteit van iemand die de Website gebruikt, toetsenbord type en taal, of geolocatie.

Persoonlijke Informatie: Persoonlijke informatie is informatie die een persoon identificeert of die met redelijke inspanningen of samen met aanvullende informatie waartoe we toegang hebben, de identificatie van een persoon mogelijk maakt, of van persoonlijke of gevoelige aard kan zijn met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificatie van een persoon omvat ook het verband van een dergelijke persoon met een permanente identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, permanente cookie-identificatiecode, enz. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die is geanonimiseerd of geaggregeerd, op voorwaarde dat dergelijke informatie niet langer kan worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren.


2. HOE WE UW INFORMATIE VERZAMELEN.
Wij verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u ons platform gebruikt of ermee communiceert, zoals:

 • Persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u ons platform gebruikt. We verzamelen persoonlijke informatie van u en van alle toestellen (inclusief mobiele toestellen) die u gebruikt wanneer u: (i) ons platform gebruikt of opent; (ii) zich registreert voor een account bij ons; (iii) ons informatie verstrekt via een online formulier of ander tekstbestand; (iv) informatie bijwerkt of toevoegt aan uw account; of (v) door middel van correspondentie die u van tijd tot tijd met ons uitwisselt. Meer specifiek verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën en soorten persoonlijke informatie wanneer u ons platform gebruikt:
  • Contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en fysieke adressen, of telefoonnummer wanneer u ons online formulier invult, een bestelling bij ons plaatst, een account registreert of wanneer u uw accountgegevens bijwerkt of anderszins met ons communiceert.
  • Informatie die u ons verstrekt, hetzij tijdens een transactie, of andere op transacties gebaseerde inhoud die u genereert of die verband houdt met uw gebruik van het platform, zoals, zonder beperking, foto's die u uploadt naar het platform.
  • De inhoud van uw communicaties met onze klantendienst of verkoopafdelingen, zoals tekst-/video-/audio-opnames en transcripties van dergelijke communicaties.
  • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers), die worden verwerkt door onze externe dienstverleners zoals hieronder nader beschreven en waartoe we over het algemeen geen toegang hebben.
  • Gegevens met betrekking tot verzending, bezorging, verzendkosten, facturering en andere gegevens die worden gebruikt om transacties uit te voeren en te leveren via het platform.
  • Wanneer u een vragenlijst invult.
 • Informatie met betrekking tot uw gebruik. U kunt ons ook informatie verstrekken door uw gebruik van bepaalde tools, functies en toepassingen die we u via het platform ter beschikking stellen, zoals chats of oproepen met vertegenwoordigers van onze klantendienst, of wanneer u anderszins met ons communiceert via het platform.
 • Informatie verplicht gesteld door de toepasselijke wetgeving. Informatie die we op grond van toepasselijke wetgeving verplicht of anderszins bevoegd zijn te verzamelen om u te authenticeren of te identificeren of om de informatie te verifiëren die we via ons platform van u hebben verzameld.
 • Informatie met betrekking tot uw indrukken. Informatie over uw indrukken van en reacties op advertenties die verschijnen op het platform of andere websites en toepassingen die wij of onze advertentiepartners ontvangen van toestellen (inclusief mobiele toestellen) en software die u gebruikt wanneer u ons platform of dergelijke websites van derden bezoekt en applicaties waar onze advertenties worden weergegeven. Deze informatie kan het volgende omvatten: toestel-ID of unieke identificatie, toesteltype, ID voor advertenties, uniek toesteltoken, besturingssysteem, informatie over uw klikken, weergaven en betrokkenheid bij onze advertenties en platform, informatie over uw verkeer van en naar het platform, uw verwijzings-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw webloggegevens en uw locatie-informatie, inclusief locatie-informatie van uw mobiele toestel zoals kan worden afgeleid van uw IP-adres.
 • Persoonlijke gegevens verzameld uit andere bronnen. We kunnen ook persoonlijke gegevens over u verzamelen van derden die verklaren dat zij uw toestemming hebben verkregen voor dergelijke informatieverstrekking of die u vrijelijk en openbaar hebt verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld foto's of video's van u ontvangen of openen die door andere gebruikers zijn geüpload naar ons platform of sociale netwerkplatforms.
 • Sociale media. We staan u toe om gegevens te delen met sociale platforms, of gebruik te maken van sociale platforms om uw account te verbinden met de respectieve sociale platforms. Die sociale platforms kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over u bewaren (bijv. inhoud die door u is bekeken, inhoud die u leuk vindt en informatie over de advertenties die u hebt getoond of waarop u hebt geklikt, enz.). U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke informatie waartoe u toegang geeft te beheren via de privacy-instellingen op de toepasselijke sociale platforms, en om de toestemmingen te beheren die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot uw persoonlijke informatie die wordt bewaard door dergelijke sociale platforms. Als u op sociale media actief communiceert over ons, onze producten of onze merken, kunnen we (direct of indirect) een kopie van uw communicatie verzamelen en deze gebruiken voor merkdoeleinden. Als u op sociale media bijvoorbeeld #paintyourlifeart, #tellyourlife of @paintyourlife.com plaatst in verband met één of meer van onze producten, behouden wij ons het recht voor om een kopie van een dergelijke post/tweet te volgen, te bewaren en te gebruiken.

HOUD ER REKENING MEE DAT ALLE INFORMATIE DIE U PLAATST OF VRIJGEEFT MET BEHULP VAN HASHTAGS, OPENBAAR WORDT EN MOGELIJK BESCHIKBAAR IS VOOR ANDERE GEBRUIKERS EN HET GROTE PUBLIEK.

 • Automatisch verzamelde informatie. Wij verzamelen informatie van en over de computers, telefoons en andere met het internet verbonden toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot ons platform, en we kunnen deze informatie combineren op verschillende toestellen die u gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie die is verzameld over uw gebruik van ons platform op uw telefoon om de inhoud of functies die u ziet wanneer u ons platform op een ander toestel bezoekt of gebruikt beter te personaliseren, of om te meten of u een actie op uw telefoon op een ander toestel hebt uitgevoerd. De informatie die we van deze toestellen verzamelen omvat:
  • Kenmerken van het toestel: informatie zoals het besturingssysteem, type toestel, browsertype, taalvoorkeuren.
  • Bewerkingen van het toestel: informatie over bewerkingen en gedragingen die op het toestel worden uitgevoerd, zoals of een venster op de voorgrond of op de achtergrond staat, of muisbewegingen (die mensen kunnen helpen onderscheiden van bots), toegangstijd en -datum.
  • ID's: unieke ID's, toestel-ID's en andere ID's.
  • Netwerk en verbindingen: informatie zoals de naam van uw mobiele provider of ISP, IP-adres.
  • Cookiegegevens: gegevens van cookies die op uw toestel zijn opgeslagen, inclusief cookie-ID's en instellingen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.


We gebruiken ook cookies en aanvullende traceringstechnologieën zoals, webbakens, pixels, unieke identificatiegegevens en vergelijkbare technologieën waarmee we informatie kunnen verzamelen over de pagina's en schermen die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt bij het gebruik van ons platform, binnen onze advertentie- of e-mailinhoud, zoals nader beschreven in hoofdstuk 5. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe u ze kunt beheren. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt over iemand anders, mag u dit alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van die persoon.

De website gebruikt Google Analytics als haar voornaamste analysetool. Raadpleeg de Privacy & voorwaarden van Google voor meer informatie.


De website maakt ook gebruik van Mouseflow: een website-analysetool die sessieherhaling, heatmaps, trechters, formulieranalyses, feedbackcampagnes en vergelijkbare kenmerken/functies biedt. Mouseflow kan opnamen maken van uw klikken, muisbewegingen, scrollen, invullen van formulieren (toetsaanslagen) in niet-uitgesloten velden, bezochte pagina's en inhoud, tijd op de site, browser, besturingssysteem, type toestel (desktop/tablet/telefoon), schermresolutie, type bezoeker (eerste keer/terugkerend), verwijzer, geanonimiseerd IP-adres, locatie (plaats/land), taal en vergelijkbare metagegevens. Mouseflow verzamelt geen informatie over pagina's waar het niet is geïnstalleerd, en het volgt of verzamelt ook geen informatie buiten uw webbrowser. Indien u zich wilt afmelden, dan kan dat via https://mouseflow.com/opt-out. Als u een kopie van uw gegevens wilt ontvangen, een correctie wilt aanbrengen of deze wilt laten wissen, neem dan eerst contact met ons op of neem als secundaire optie contact op met Mouseflow via privacy@mouseflow.com.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Mouseflow naar https://mouseflow.com/privacy/

Ga voor meer informatie over Mouseflow en AVG naar https://mouseflow.com/gdpr/

Ga voor meer informatie over Mouseflow en CCPA naar https://mouseflow.com/ccpa

We gebruiken externe agenten om namens ons bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken die van onze websites en andere digitale eigendommen werden verzameld. Soms wordt deze informatie samengevoegd met gegevens die offline werden verzameld. De taak van deze externe agenten bestaat erin om gegevens uit meerdere bronnen te structureren om ons te helpen die gegevens effectiever te gebruiken bij het beheer van ons bedrijf. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onze reclame- en marketingcampagnes. Het is deze externe agenten contractueel verboden om deze informatie anders te gebruiken dan door ons is voorgeschreven.


3. WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw informatie voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, op basis van ten minste één van de volgende rechtsgronden:

 • Bij het uitvoeren van de diensten: Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie om u de diensten te leveren; om onze diensten te onderhouden en te verbeteren; om nieuwe diensten en functies voor onze gebruikers te ontwikkelen; en om de diensten te personaliseren zodat u een betere gebruikerservaring krijgt.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij verwerken uw informatie voor onze gerechtvaardigde belangen en passen daarbij passende waarborgen toe die uw privacy beschermen. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen zaken omvatten zoals het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude en misbruik, beveiligings-, bruikbaarheids-, functionaliteits- of technische problemen met onze diensten, bescherming tegen schendingen van onze rechten, schade aan onze eigendommen of aan de veiligheid van onze eigendommen, tegen schade aan gebruikers of het publiek zoals wettelijk vereist of toegestaan; het afdwingen van juridische vorderingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van dit privacybeleid; om te voldoen aan onze verplichtingen of deze te vervullen onder toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen, sectoriële normen en contractuele vereisten, juridische procedures, dagvaardingen of overheidsverzoeken; en in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.
 • Reclame: Voor zover dit ons onder de toepasselijke wetgeving toegestaan is, om marketing- en advertentiemateriaal en algemene en gepersonaliseerde inhoud en advertenties weer te geven of naar u te sturen via het platform, e-mail, post, telefoon, mobiele toestellen en/of wanneer u andere sites bezoekt en om de effectiviteit en relevantie van dergelijk materiaal te volgen en te analyseren.
 • Met uw toestemming: Wij vragen om uw toestemming om uw informatie voor specifieke doeleinden te verzamelen en te verwerken en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. We vragen bijvoorbeeld uw toestemming om de schilderijen die we voor u hebben gemaakt op onze website en sociale netwerken te gebruiken of om u onze marketingaanbiedingen en -communicaties te sturen. Voordat u content van TellYourLife koopt, wordt u ook gevraagd om uw toestemming te geven.


We kunnen uw informatie ook raadplegen en gebruiken voor de volgende interne of zakelijke doeleinden:


 • Om ons platform en de verschillende functies en kenmerken ervan aan te bieden en te verbeteren en om ons bedrijf te beheren en onze reclame (zoals reclameanalyses);
 • Om u updates, kennisgevingen, opmerkingen, aankondigingen en aanvullende informatie met betrekking tot het platform te sturen;
 • Om enquêtes uit te voeren met betrekking tot onze diensten of met betrekking tot de ervaring van gebruikers op ons platform;
 • Om uw account te kunnen beheren en u klantenondersteuning en technische assistentie te kunnen bieden;
 • Om cumulatieve statistische gegevens en andere cumulatieve informatie en/of andere afdoende informatie te creëren die niet-persoonlijk is, waar we gebruik van kunnen maken om ons platform te bedienen en te verbeteren;
 • Om uw geschiktheid te verifiëren en prijzen te leveren in verband met promoties en verwijzingsprogramma's die we van tijd tot tijd kunnen houden;
 • Om de veiligheid te beheren, fraude, inbreuken op de beveiliging of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te beperken en te onderzoeken, met inbegrip van inbreuken op dit privacybeleid of onze algemene gebruiksvoorwaarden; en
 • Om te voldoen aan toepasselijke regels of wetten en/of om te reageren op of ter verdediging tegen juridische procedures tegen ons of onze gelieerde ondernemingen.


Wanneer we persoonlijke gegevens vrijgeven voor zakelijke doeleinden, sluiten we een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin van de ontvanger wordt geëist dat deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelt en niet gebruikt voor andere doeleinden dan het uitvoeren van het contract.

4.WAAR VERWERKEN EN BEWAREN WE DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

Alle persoonlijke informatie die we van onze gebruikers verzamelen, wordt bewaard in beveiligde opslagfaciliteiten in de cloud die worden aangeboden door externe cloudproviders in de Verenigde Staten. Informatie over de gebruikers wordt bijgehouden en verwerkt door ons en door daartoe geautoriseerde filialen en serviceproviders die zich op verschillende locaties over de hele wereld bevinden, inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en Israël.

Door uw informatie te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met in dit Privacy Beleid beschreven plaats van opslag en overdracht, inclusief overdrachten buiten het rechtsgebied waarin de informatie is verstrekt.


5. MET WIE DELEN WE INFORMATIE?

We kunnen uw persoonlijke informatie alleen op de volgende manieren en in de volgende omstandigheden delen met derden (of hen anderszins toegang geven tot deze gegevens):

 • Externe serviceproviders: Wij werken samen met een select aantal serviceproviders, wiens services en oplossingen onze eigen services en oplossingen aanvullen, ondersteunen en verbeteren. Hierin zijn begrepen hosting-, gegevens- en cyberbeveiligingsdiensten, fraudeopsporings- en preventiediensten, diensten voor de verwerking van handelaren, verzendings-, post- en bezorgdiensten, websitefunctionaliteit, productiediensten, distributie- en monitoringdiensten voor e-mail en sms, reclame-, gegevensoptimalisatie- en marketingdiensten, affiliatie- en daarmee verband houdende analyseservices, klantendienst- en callcenterservices, evenals onze zakelijke, juridische en financiële adviseurs en anderen (gezamenlijk "externe serviceproviders"). Elke openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke informatie is strikt onderworpen aan de verplichtingen van de externe serviceproviders met betrekking tot vertrouwelijkheid en passende waarborg. Onze externe dienstverleners kunnen worden onderverdeeld in twee soorten derde partijen:

  (i) derde partijen die ons diensten verlenen die optreden als onze verwerkers en die uw persoonlijke informatie alleen mogen verwerken volgens onze instructies (die zijn opgesteld in overeenstemming met de in dit beleid beschreven voorwaarden). Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dergelijke externe dienstverleners namens ons die niet in overeenstemming is met de in dit beleid beschreven voorwaarden, behalve voor gebeurtenissen buiten onze redelijke controle en met uitzondering van dergelijke externe dienstverleners met wie u een rechtstreekse contractuele relatie hebt; en

  (ii) derde partijen die ons diensten verlenen die optreden als gegevensbeheerders met betrekking tot de informatie die zij van ons ontvangen of een deel daarvan; zij kunnen m.a.w. het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke informatie bepalen. Wij zullen u op de hoogte stellen van de identiteit van dergelijke derden via het platform of via ons cookiebeleid. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verwerking door dergelijke derde partijen.

  Wij kunnen uw informatie met name delen met een select aantal derde partijen, zoals:
  • Adverteerders en reclamenetwerken die de gegevens nodig hebben om advertenties te selecteren en weer te geven die voor u en anderen relevant zijn op deze en andere websites en platforms, inclusief mobiele apps. We kunnen deze derden voorzien van geaggregeerde informatie en persoonlijke identificatiegegevens zoals een cookie-ID om hen te helpen de door hen beoogde doelgroepen te bereiken. Wij kunnen tevens gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun reclame te tonen aan de door hen beoogde doelgroepen.
  • Indien we de gepaste toestemming van u verkrijgen, zullen wij of onze groepsmaatschappijen uw gegevens doorgeven aan derden voor direct-marketingdoeleinden.
  • Aanbieders van analyses en zoekmachines, zoals Google, die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de website.
  • Externe dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf of de website te runnen of namens ons activiteiten te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.
 • Raadpleeg ons cookiebeleid en ons Cookie-instellingen voor informatie over hoe u zich kunt aan-/afmelden voor het delen van informatie met sommige van onze externe serviceproviders. Elke verwerking van uw persoonlijke informatie door dergelijke derden zal worden gedaan in overeenstemming met uw aanvaarding en instemming met hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zoals gespecificeerd in hun relevante eigendommen.
 • Overheids-/wetshandhavingsinstanties en juridische verzoeken of plichten: We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken of anderszins de toegang ertoe verlenen op grond van een wettelijk vereiste of verzoek, zoals een dagvaarding, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Dergelijke openbaarmaking of toegang kan plaatsvinden met of zonder kennisgeving aan u, als we te goeder trouw van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn dit te doen, of dat openbaarmaking gepast is in verband met inspanningen om feitelijke of vermoede illegale activiteiten, fraude of ander wangedrag te onderzoeken
 • Bescherming van rechten en veiligheid: Wij kunnen uw persoonlijke informatie met anderen delen, met of zonder kennisgeving aan u, als we te goeder trouw geloven dat dit zal helpen de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ons bedrijf, van één van onze gebruikers, of van leden van het grote publiek.
 • Onze gelieerde bedrijven: Wij kunnen persoonlijke informatie intern delen binnen onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Als wij of één van onze gelieerde ondernemingen een wijziging in zeggenschap ondergaan, inclusief door middel van een fusie, overname of aankoop van vrijwel al onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens bovendien worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn. Als we van mening zijn dat een dergelijke wijziging in zeggenschap een wezenlijke invloed kan hebben op uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen, zullen we u op de hoogte stellen van deze gebeurtenis en de keuzes die u mogelijk heeft via e-mail en/of een prominente kennisgeving op ons Platform.
 • Verwerving van bedrijfsactiva: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken:
  • In het geval dat wij een bedrijf of activa kopen of verkopen, kunnen wij uw persoonlijke informatie vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijk bedrijf of activa.
  • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke informatie die door ons over onze klanten wordt bewaard, één van de overgedragen activa zal zijn.6. BEWARING VAN UW INFORMATIE

De periode waarin we uw persoonlijke gegevens bewaren, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en van de vereisten van toepasselijke wet- of regelgeving. We bewaren de informatie die we verzamelen echter alleen zo lang als nodig is om u te voorzien van het gebruik van onze Services, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins vereist voor ons om ons te beschermen tegen eventuele claims van gebruikers gedurende de relevante verjaringstermijn.

Als u bijvoorbeeld een product bestelt op de website, bewaren wij uw persoonlijke informatie en gegevens over uw bestelling zo lang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke belastingwetgeving, en voor de periode waarin u of wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen met betrekking tot uw bestelling.


7. UW RECHTEN

U kunt keuzes maken met betrekking tot onze verzameling en gebruik van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. U kunt de persoonlijke informatie die we van u hebben verkregen beheren door het bedrijf een e-mail te sturen op privacy@paintyourlife.com.

U kunt bijvoorbeeld verzoeken om (i) toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we van/over u hebben verzameld, (ii) dat we uw persoonlijke informatie bijwerken, (iii) dat we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen, en (iii) dat we de persoonlijke informatie over u uit onze administratie verwijderen. Wij verbinden ons ertoe op uw verzoek te reageren binnen 30 dagen na ontvangst ervan. In sommige gevallen is uw vermogen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze te beheren beperkt, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Mocht dat gebeuren, dan zal het bedrijf u hiervan op de hoogte stellen. De manier waarop u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze kunt beheren, hangt ook af van de diensten die u gebruikt. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat we dit niet mogen doen als u een aankoop heeft gedaan via ons platform. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u toegang te geven tot de diensten. We zullen uw gegevens ook bewaren en gebruiken waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats of werkplek.

Een samenvatting en verdere gegevens over uw rechten onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

Om alle twijfel weg te nemen, behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor om niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. anonieme, geaggregeerde informatie) naar eigen goeddunken en zonder de noodzaak van verdere goedkeuring over te dragen, te delen of anderszins te gebruiken.


8. DIRECTE MARKETING

Door u te registreren voor onze diensten en/of ons uw e-mailadres of andere contactgegevens te verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot via een formulier op onze website), gaat u ermee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen om u te informeren over onze producten en diensten die u mogelijk interesseren, en om u andere marketingmaterialen te sturen. U kunt uw toestemming intrekken door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen via het volgende e-mailadres: privacy@paintyourlife.com of door in de promotionele berichten die u ontvangt op de knop "Afmelden" te drukken. Houd er rekening mee dat we ook contact met u kunnen opnemen met belangrijke informatie over uw gebruik en interactie met onze diensten. We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de voor ons beschikbare middelen) op de hoogte stellen van wijzigingen of updates van onze diensten, betalingsproblemen, bestellingen, inclusief maar niet beperkt tot bestelfasen en/of -status, serviceonderhoud, enz. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke dienstberichten.


9. MOBIELE MARKETING

Door u aan te melden om tekstberichten van ons te ontvangen of door ons een eerste tekstbericht te sturen, gaat u ermee akkoord tekstberichten (ook wel sms-berichten genoemd) van PaintYourLife of TellYourLife te ontvangen, waarvan sommige als marketing kunnen worden beschouwd en door ons kunnen worden afgeleverd met behulp van autodialer-systemen/technologieën. U verklaart tevens dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het mobiele toestel waarmee u zich hebt geabonneerd op onze mobiele communicatie en dat u bevoegd bent om de toepasselijke kosten goed te keuren. U (en niet PaintYourLife) bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke kosten voor berichten en data.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van ons door "STOP" te sms'en vanaf het mobiele toestel dat de berichten ontvangt of zoals anders beschreven in de sms-berichten die u van ons hebt ontvangen. Als u ervoor kiest om u af te melden, wordt u uitgeschreven uit het sms-programma. U ontvangt in dat geval één sms waarin wordt bevestigd dat u zich met succes hebt afgemeld. Daarna ontvangt u geen berichten meer voor dit systeem totdat u zich weer aanmeldt. Voor aanvullende hulp kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@paintyourlife.com

Houd er rekening mee dat, zelfs als u ervoor hebt gekozen om geen sms-berichten van (meer) ons te ontvangen, we nog steeds contact met u kunnen opnemen voor transactie- of informatiedoeleinden. Enkele voorbeelden hiervan zijn contacten i.v.m. klantenservice, productinformatie, service- of herinneringsberichten. Het kan ook nodig zijn dat we contact met u opnemen met vragen of informatie over uw bestelling.


10. MINDERJARIGEN

Om ons platform te gebruiken moet u ouder zijn dan zestien (16). Daaruit volgt dat we niet bewust persoonlijke informatie verzamelen van minderjarigen jonger dan zestien (16) en dat we dit ook niet willen doen. Als u tussen 16 en 18 jaar oud bent, moet u dit privacybeleid met uw ouder of voogd doornemen voordat u ons platform bezoekt of gebruikt om ervoor te zorgen dat u en uw ouder of voogd dit privacybeleid begrijpen en ermee instemmen. Alle aankopen van producten via ons Platform die bedoeld zijn voor een kind jonger dan zestien (16) jaar, moeten worden uitgevoerd door zijn/haar wettelijke voogd binnen het account van een dergelijke wettelijke voogd, en zonder ons enige persoonlijke informatie van een dergelijk kind te verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om in elk stadium een bewijs van leeftijd te vragen, zodat we kunnen verifiëren dat minderjarigen jonger dan zestien (16) het Platform gebruiken in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden. Als wij vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan zestien (16) jaar niet in overeenstemming is met de hierboven vermelde voorwaarden, zullen we onze uiterste best doen om deze gebruiker de toegang tot het Platform te verbieden en te blokkeren en zullen we hun informatie zo snel mogelijk verwijderen.. Als u denkt dat we over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via privacy@paintyourlife.com


11. GEGEVENSBEVEILIGING

We besteden veel zorg aan het implementeren en onderhouden van de beveiliging van ons platform. We maken gebruik van gepaste technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om de bescherming van persoonlijke informatie te waarborgen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie te voorkomen.

Het is ons beleid, ongeacht de jurisdictie waarin onze Gebruikers zich bevinden, om alle door Gebruikers verstrekte gegevens te bewaren in beveiligde omgevingen die worden geleverd door derden die: (i) ons hebben verzekerd van de waarborgen die zij implementeren om uw recht op privacy te beschermen, inclusief, indien van toepassing, door zich te verbinden tot naleving van de Standaard Contractuele Clausules van de EU; of (ii) indien van toepassing, dergelijke informatie namens ons bewaren en verwerken in jurisdicties waarvan is vastgesteld dat deze een adequaat beschermingsniveau bieden door de Europese Commissie.

We gebruiken onder andere Secure Socket Layer (SSL)-technologie, die een gecodeerde link tussen onze webserver en uw browser creëert en een beveiligd communicatiepad biedt om ervoor te zorgen dat de informatie beschermd en privé blijft. Houd er echter rekening mee dat, ongeacht de maatregelen die we nemen en de inspanningen die we leveren, we de absolute bescherming en veiligheid van persoonlijke informatie niet kunnen en zullen garanderen.


12. LINKS NAAR EN INTERACTIE MET PRODUCTEN VAN DERDEN

Onze website kan links bevatten naar of u in staat stellen om te communiceren met websites van derden, mobiele softwareapplicaties en diensten die niet onze eigendom zijn of door ons beheerd worden (elk een "derde partij-service").

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van een derde partij-service. Houd er rekening mee dat de derde partij-service persoonlijke informatie van u kan verzamelen. Dienovereenkomstig raden we u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke derde partij-service die u wilt gebruiken of waarmee u communiceert.


13. HERZIENINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten of praktijken, en bovendien om ervoor te zorgen dat het aangepast blijft aan eventuele wijzigingen in de wet, technologie en het zakelijke milieu.

Wijzigingen worden van kracht vanaf de meest recente herzieningsdatum wanneer dergelijke wijzigingen online worden geplaatst en door de diensten te openen/gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen aanbrachten in dit privacybeleid, en u wordt verondersteld deze wijzigingen te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord bent met om het even welke van de gewijzigde voorwaarden, moet u zich verder onthouden van elk gebruik van onze diensten. Alle persoonlijke informatie die wordt bewaard, wordt beheerd door ons meest recente privacybeleid.


14. CONTACT OPNEMEN

Als u contact met ons wilt opnemen of als u vragen, zorgen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot privacy, neem dan contact met ons op via:


PAINT YOUR LIFE LLC
30 N Gould St Ste 20407,
Sheridan, WY 82801
United States

Of stuur een e-mail naar privacy@paintyourlife.com

Door contact met ons op te nemen en het platform te openen, garandeert u en stemt u ermee in dat u het recht hebt om dit te doen, en dat u ons geen informatie verstrekt die de intellectuele of privacyrechten van derden schendt.